Reglement

BIJ INSCHRIJVING VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET HET ONDERSTAANDE REGLEMENT:

 1. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 2. Deelname is geheel op eigen risico.
 3. Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld. Mocht het evenement door externe omstandigheden of overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. De organisatie beslist over het afgelasten van het evenement.
 4. Alle verkeersregels zijn tijdens het event van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 5. Deelnemers houden zich aan de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM en de overheid m.b.t. het coronavirus.
 6. We werken samen met fotografen en videomakers die een sfeerimpressie maken van het evenement. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor de promotie van de evenementen van Central Events. Door je in te schrijven ga je hiermee akkoord. Uiteraard kun je de organisatie per mail verzoeken een foto offline te halen.
 7. Deelnemers geven middels inschrijving toestemming aan de organisatie (Central Events) voor het gebruik van gegevens voor promotie (zoals nieuwsbrieven, social media, etc.) van alle evenementen van de organisatie.
 8. Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 9. Deelnamebewijzen zijn persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 10. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 11. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 12. Met de inschrijving verklaren deelnemers dat zij voor participatie aan het evenement voldoende gezond zijn.